Protectia datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE CONFORM LEGII NR. 677/2001

Viacasa Imobiliare S.R.L. operator de date cu caracter personal inregistrat in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 29667 prelucrează datele cu caracter personal ale vizitatorilor/clienti/potentiali clienti (nume, prenume, telefon, email, adresa, nume de utilizator, serie si numar act de identitate/CNP, date privind bunurile detinute, semnatura), prin mijloace mixte, în scop de “promovarea serviciilor operatorului din domeniul imobiliar, prin administrarea site-urilor www.e-certificatenergetic.ro, www.viacasa.ro, www.bucuresticertificatenergetic.ro, www.constantacertificatenergetic.ro, www.certificatenergetic24.ro, www.arhitectonia.ro prin activitati de marketing direct si furnizarea serviciilor de eliberare a certificatului energetic la vanzarea/cumpararea, inchirierea unui imobil sau finalizarea unei constructii.
Este necesar să ne furnizaţi datele dumneavoastra, intrucat acestea sunt indispensabile in vederea realizarii scopurilor de prelucrare sus-mentionate. In cazul in care nu sunteti de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastra, operatorul nu va va putea pune la dispozitie si nici nu va va putea oferi serviciile sale.
Pentru promovarea serviciilor operatorului acesta prelucreaza doar email-ul, numele, prenumele, telefonul si adresa. Aveti dreptul sa va opuneti, in mod gratuit si fara nicio justificare, in orice moment, prelucrarii datelor dumneavoastra in scop de promovare a serviciilor. Informaţiile prelucrate sunt destinate utilizării exclusiv de către operator şi sunt dezvaluite numai partenerilor contractuali ai operatorului si autoritatilor publice centrale/locale, potrivit legii.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc, cu respectarea legii şi să solicitaţi ştergerea acestora, conform legii. Pentru exercitarea drepturilor legale specifice, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată domnului Memetis Cristian, pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail contact@e-certificatenergetic.ro
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei si/sau autoritatii nationale de supraveghere (www.dataprotection.ro).

stampila